Als ouder kan je een deel van de opvangkosten voor je kinderen via de belastingaangifte recupereren. Die opvangkosten kunnen gaan over kosten bij een onthaalouder, in een crèche en speelpleinwerking. Evenzeer ook voor opvangkosten van een kamp bij de jeugdbeweging, sportorganisaties en voor- en naschoolse opvang.

Bijkomende kosten, zoals lidgeld of maaltijden zelf kan men niet op de belastingaangifte inbrengen. Daarnaast kan je maximaal voor 14 euro (aanslagjaar 2022) per opvangdag inbrengen. Meer hierover vind je hier.