De regering biedt alle Belgen een aantal gratis treinritten aan. De maatregel is bedoeld om de toeristische sector in ons land een duwtje in de rug te geven. Tot en met 30 september kunnen alle inwoners van België die ouder zijn dan 12 jaar de kaart aanvragen via de website van de NMBS. Die zal vanaf 5 oktober recht geven op twee gratis enkele treinritten per maand, en dat gedurende zes maanden.

“Het is vooral belangrijk dat mensen in een kwetsbare positie, die dit echt kunnen gebruiken, hier ook vanop de hoogte gesteld worden.” Nahima Lanjri

Deze maatregel zal natuurlijk niet de grote duw in de rug zijn voor onze horeca en toeristische sector, het is wel een extra steun die voor de overheid niet veel kost. Veel mensen zullen eens extra de trein nemen en geld uitgeven in een stad of dorp waar ze normaal minder of niet komen. De treinen rijden sowieso en het heeft geen impact op mensen die al een abonnement hebben. Er kan een terugverdien effect optreden waarbij mensen het gevoel van reizen met de trein herwaarderen. We verkleinen de drempel. Er wordt ook gebruik van gemaakt, alvast 1,5 miljoen mensen hebben een Railpass aangevraagd.

 Hier kan je jouw Railpass aanvragen.

11-09-2020