Wanneer je, je boosterprik tegen COVID-19 laat zetten heb je recht op vaccinatieverlof. Dit vaccinatieverlof houdt in dat je als werknemer vrijaf kunt nemen met het behoud van je loon. Die bestaande regeling inzake vaccinatieverlof wordt dus verlengd tot eind dit jaar. (31 december 2022) 

Niet alleen de tijd van het vaccineren zelf, maar ook de verplaatsingstijd wordt hierbij meegerekend. Vergeet niet dat je wel je werkgever op voorhand moet verwittigen zodra je het tijdstip voor de vaccinatie hebt.

Ouders of voogden van minderjarige, inwonende kinderen kunnen ook vaccinatieverlof nemen om met hun kind naar het vaccinatiecentrum te gaan. Lees hier meer over.