Op 10 november 2022 werd de Arbeidsdeal door de regering goedgekeurd. Deze deal omvat een individueel opleidingsrecht voor werknemers. Voorheen was er enkel een collectief recht op opleiding voor alle werknemers in het bedrijf. Maar nu krijgt elke werknemer individueel recht op opleidingsdagen.

Als een werkgever minstens 20 werknemers in dienst heeft, heeft een voltijdse werknemer vanaf 2023 recht op minstens 4 opleidingsdagen per jaar. Vanaf 2024 wordt dit verhoogd naar 5 dagen per jaar. Bij een bedrijf met 10 tot 20 werknemers heeft een voltijdse werknemer recht op 1 opleidingsdag per jaar.

Het maakt niet uit of de opleiding formeel of informeel is. Een werknemer kan deze opleidingen volgen binnen of buiten de normale werktijden. Wanneer de opleiding buiten de normale werktijden valt, heeft de werknemer recht op het normale loon voor de uren die hij of zij aan de opleiding besteedt.

Lees er hier en hier meer over.