26/02/2021 - Sinds 1 januari 2021 werd het adoptie- en pleegouderverlof verlengd met 1 week. De zes weken adoptie- en pleegouderverlof voor ouders wordt nu aangevuld met twee extra weken in plaats van een extra week sinds 2019. 

In totaal hebben adoptie- en pleegouders samen recht op 14 weken adoptie- of pleegouderverlof. Elke ouder dient minstens 6 weken zelf op te nemen en twee bijkomende weken mogen verder verdeeld worden tussen de ouders. Concreet betekent dit dat de ene ouder zes weken kan opnemen en de andere ouder acht weken. Ook kunnen ze ervoor kiezen om elk zeven weken verlof op te nemen. Het pleegouder- en adoptieverlof heeft als doel om de ouders de kans te geven om een duurzame band op te bouwen met hun kinderen. 

Pleegouders hebben recht op pleegouderverlof wanneer ze langdurig (minimaal zes maanden) hun pleegkind opvangen. Wie een minderjarig kind adopteert, heeft recht op adoptieverlof. Het pleegouder- en adoptieverlof wordt sinds 1 januari 2019 om de twee jaar uitgebreid met een extra week.  Dat gaat door tot 2027: dan zal de maximale termijn voor beide ouders samen 17 weken bedragen.

De uitbreiding van het adoptie- en pleegouderverlof kwam er na een wetsvoorstel van collega Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) en mezelf. Dit was een belangrijke stap naar een gelijke behandeling van landurige pleegzorg en adoptieverlof. Lees hier het aangenomen wetsvoorstel.

Wil je meer weten over het adoptieverlof? Klik dan hier.
Heb je meer info nodig over het pleegouderverlof? Klik dan hier.