Heel wat instellingen en vzw’s die van groot maatschappelijk belang zijn, hebben hun inkomsten de laatste maanden zien dalen onder meer omdat de activiteiten die ze organiseren om fondsen in te zamelen door de COVID-19 pandemie niet konden doorgaan. Meer giften zouden dat inkomensverlies deels kunnen compenseren. Om giften aan erkende instellingen meer aan te moedigen werd een maatregel vanuit de regering genomen, het parlement keurde deze goed. Er werd voorgesteld om het percentage van de belastingvermindering voor de giften die in 2020 worden gedaan te verhogen van 45% naar 60%. Dat wil dus zeggen dat giften die jij overmaakt meer fiscaal aftrekbaar zijn.

Niet enkel financiële giften worden fiscaal gestimuleerd, ook giften van computers aan scholen vallen onder dit regime. Dit naar analogie met de regeling voor het schenken van medisch hulpmateriaal voor ziekenhuizen. Scholen geven bij zo'n schenking een ontvangstbewijs dat de schenker kan inbrengen in zijn of haar belastingen.

Durf hier zeker gebruik van te maken, onze burgermaatschappij heeft het nodig!

10-07-2020