14-05-2021 - Vanaf 1 juli 2021 wordt erven van een goede vriend(in) of ver familielid voordeliger. Via de zogenaamde "vriendenerfenis" kan je in je testament tot 15.000 euro nalaten en uw goede vriend(in) betaalt hier dan slechts 3% in plaats van 55% erfbelasting op. Op de vriendenerfenis is dus hetzelfde tarief van toepassing als dat voor ervan in rechte lijn of tussen partners. 

Indien je in je testament laat opnemen dat één of meerdere vrienden van u mogen erven aan het gunstige tarief, zal er op het gedeelte van de erfenis tot 15.000 euro slechts 3% erfbelasting betaald moeten worden.  Indien het geërfde bedrag groter is dan 15.000 euro, dan zal de vermindering nooit meer dan 3300 euro bedragen. 

Meer informatie vindt je hier.