Elke werknemer bouwt zijn recht op jaarlijkse vakantie op naargelang het aantal gewerkte dagen in het voorgaande jaar (= het vakantiedienstjaar). Wist je dat werknemers van > 50 jaar die opnieuw aan de slag gaan in de privé-sector na een periode van werkloosheid of invaliditeit, recht hebben op seniorvakantie, ter aanvulling van hun onvolledig recht op gewone betaalde vakantie? Dit naar analogie met de jeugdvakantie.

Deze werknemer kan seniorvakantie nemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie, tot max. 4 weken. Voor elke dag seniorvakantie ontvangt hij een uitkering gelijk aan 65 % van zijn begrensd loon.

Hoe aanvragen?

Ieder jaar dat je recht hebt op seniorvakantie bezorg je na de eerste maand seniorvakantie het ingevulde formulier C103-seniorvakantie werknemer aan je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas).

Voorbeeld:

Een werkloze die volledig werkloos is tot 30 september 2015 en het werk hervat vanaf 1 oktober 2015 (vakantiedienstjaar), werkt in 2015 maar 3 maanden en heeft in 2016 (vakantiejaar) slechts recht op één week betaalde vakantie.

De regeling van de seniorvakantie voorziet dat de werknemer van 50 jaar of ouder die voldoet aan de voorwaarden, seniorvakantie kan nemen ter aanvulling van het onvolledige aantal dagen betaalde vakantie (zodat de totale vakantieperiode 4 weken kan duren).

Meer info: http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t106