Een afstuderende jongere onder 25 jaar die ten minste één maand werkt als loontrekkende in het jaar waarin hij zijn studies beëindigde, kan het jaar daarop jeugdvakantie opnemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie.

Voor elke jeugdvakantiedag ontvangt hij een uitkering die 65% bedraagt van zijn loon. 

Klik hier voor meer informatie. 

wist je dat jeugdvakantie