Slachtoffers van een schijnhuwelijk, wettelijke schijnsamenwoning of een gedwongen huwelijk kampen vaak met verschillende gevoelens zoals schaamte, vernedering, mislukking, woede, angst. Niet zelden gaat deze situatie bovendien samen met financiële problemen, men komt fysiek en psychisch onder druk te staan. De dader en de oorzaak van deze situatie is de partner die de relatie enkel zag als middel om een verblijfsvergunning te bekomen. Het is een misdrijf en daar bestaat een meldpunt voor.

De gegevens van het meldpunt zijn:

Cel schijnrelaties via de helpdesk van de dienst vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse zaken): 02 793 80 00 of infodesk@ibz.fgov.be

Ik deel ook graag meer informatie, zo heeft de Belgische overheid een handige brochure opgesteld waarbij heel wat vragen beantwoord worden. Je vindt deze hier.

18-09-2020