Ben je van mening dat de het pensioenbeleid beter kan en heb je daar misschien zelfs een voorstel voor, of vind je dat de invaliditeitsuitkering omhoog moet of dat criminelen voor moord een langere straf moeten uitzitten? Dan kan je je richten tot de overheid. Want, iedereen kan een verzoekschrift indienen.

 

Wat is een verzoekschrift?

Een verzoekschrift, of petitie, is een schriftelijk verzoek van een burger aan een overheid. Een burger kan bij het federaal parlement een verzoekschrift indienen over federale bevoegdheden zoals o.m. pensioenen, sociale zekerheid, justitie en ontwikkelingssamenwerking. Hier vind je de bevoegdheidsverdeling terug. 

 

Hoe dien je een verzoekschrift in?

Je kan een verzoekschrift mailen naar verzoekschriften@dekamer.be of een brief sturen naar het volgende adres:

Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers  

Kamer van volksvertegenwoordigers  

Paleis der Natie  

Natieplein 2  

1008 Brussel  

Je vermeldt best  dat het om een petitie/verzoekschrift gaat, het verzoekschrift moet een concrete vraag bevatten en moet door de indieners worden ondertekend en de naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats van de indieners bevatten.

 

Hoe wordt je verzoekschrift behandeld?

De voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers kan het verzoekschrift naar de commissie van de Verzoekschriften versturen, waar ik lid van ben, naar de commissie die bevoegd is over het onderwerp van het verzoekschrift of hij kan het bij de Kamer ter tafel leggen. Als de petitie bij de commissie voor de Verzoekschriften terecht komt bekijken wij of we het verzoekschrift naar een minister verwijzen voor een schriftelijk antwoord, naar de federale ombudsmannen voor klachtenbehandeling of naar de commissie die bevoegd is en waar eventueel de wet kan worden aangepast.

Wanneer je voor je petitie 25.000 handtekeningen kan verzamelen, waarvan tenminste 14.500 gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest, of 2.500 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en of 8.000 in het Waalse Gewest, heb je het recht om gehoord te worden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Je ontvangt altijd een antwoord zodat je weet wat er is gebeurd met je verzoekschrift.

 

Hier vind je nog meer informatie. 

15-02-2020