De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) werd in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat onderhoudsgeld of alimentatie correct en tijdig betaald wordt. Je kan een aanvraag indienen wanneer je ex-partner weigert de alimentatie te betalen waar je recht op hebt. Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, daarover lees je hier meer.

Nadat je je aanvraag hebt ingediend en je de bevestiging hebt gekregen dat je in aanmerking komt, kan DAVO optreden om:

  • het maandelijks onderhoudsgeld (en de achterstallen) bij de ex-partner op te eisen,
  • eventueel voorschotten op het maandelijks onderhoudsgeld aan u te betalen

Nieuw is dat je inkomen binnenkort geen invloed meer heeft op de vraag of je in aanmerking komt. Iedereen zal dus beroep kunnen doen op DAVO om, na aanvraag, tussen te komen in een onenigheid rond alimentatie. Om armoede te bestrijden, is het belangrijk dat er wordt toegezien op een correcte betaling van onderhoudsgeld, in de eerste plaats om ervoor te zorgen dat kinderen kunnen opgroeien in een stabiele, kansrijke omgeving.

03-07-2020