Iedere belastingplichtige met kinderen kan een belastingvermindering van 45% krijgen voor de uitgaven voor de kinderoppas. Sinds kort hebben alleenstaande ouders met een laag inkomen recht op een bijkomende vermindering voor deze uitgaven. Als men minder dan 15.000 euro bruto verdient kunnen alleenstaanden genieten van een belastingvermindering van 75%. Als het inkomen tussen 15.000 en 19.000 euro ligt is er een geleidelijke afname van de bijkomende belastingvermindering.

 

Wanneer heeft men hier recht op?

Er zijn wel enkele voorwaarden waaraan men moet voldoen om een belastingvermindering te krijgen, zowel voor de mensen die recht hebben op de belastingvermindering van 45%, als de alleenstaanden die recht hebben op een belastingvermindering van 75%:

-het kind moet ten laste zijn van de belastingplichtige

-het kind moet jonger dan 12 jaar zijn (of jonger dan 18 jaar voor kinderen met een zware handicap)

-de uitgaven voor kinderoppas worden enkel terugbetaald voor kinderoppas in opvangvoorzieningen die worden erkend, kleuterscholen of lagere scholen in de Europese Economische Ruimte, of instellingen verbonden met deze kleuterscholen of lagere scholen,

-én het bedrag van de kosten moet kunnen worden aangetoond met bewijsstukken.

 

Voor welk bedrag heeft men hier recht op?

De werkelijk betaalde dagprijs mag ingebracht worden, met een maximum van 11,20 euro per kind en per opvangdag. Hiervan wordt dan 45% of 75% berekend die in vermindering kan worden gebracht bij de belastingen.

 

Meer info hier.