We blijven liefst allemaal zo lang mogelijk thuis. In de eigen buurt, bij de eigen sociale kring en in het eigen huis. Maar als je een dagje ouder wordt is dat niet altijd vanzelfsprekend. Soms is het nodig om je huis aan te passen aan je nieuwe noden. Om je te helpen bij de financiële kant hiervan kan je een beroep doen op de Vlaamse aanpassingspremie. Je kan bijvoorbeeld een premie aanvragen voor het installeren van een traplift, handgrepen in de badkamer, of een aangepast toilet. Er zijn welke enkele voorwaarden en de premie is geplafonneerd.

 Voorwaarden

-Je moet zelf in de woning wonen of de woning verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor (SVK)

-Iemand van het inwonend gezin moet minstens 65 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag

-Het inkomen mag niet meer bedragen dan 30.640, of 61.270 voor wie verhuurt aan het SVK. Dit wordt berekend op de inkomsten van 3 jaar voor uw aanvraag.

-De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar en moeten in totaal minsten 1.200 euro (inclusief btw) bedragen

 Procedure

Je vraagt de premie aan na de uitvoering van de werken. Voeg alle facturen en het aanslagbiljet van de personenbelasting bij de aanvraag. Je kan zowel digitaal als op papier aanvragen.

 Bedrag

De premie bedraagt 50% van de som van de goedgekeurde facturen. De premie per onderdeel is nooit hoger dan 1.250 euro.

Kijk hier voor de meer info over de voorwaarden, de procedure en het bedrag.