Lees hier mijn volledige vraag en het antwoord van de minister (p. 17-19). Lees hier mijn vorige vraag van 31 januari 2023 hierover aan minister Dermagne (p. 11-17).

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Opzegtermijnen voor werknemers in België worden binnenkort gelijkgetrokken dankzij een nieuw wetsvoorstel van mijn collega Nathalie Muylle en ikzelf dat op 16 maart 2023 door de Kamer werd aangenomen. Vanaf nu krijgt elke werknemer, ongeacht zijn of haar functie, een maximale opzegtermijn van 13 weken wanneer hij of zij zelf ontslag neemt. Dit is een verduidelijking van het eenheidsstatuut dat in 2014 werd ingevoerd onder premier Elio Di Rupo, waarbij de verschillen nu tussen het arbeidsstatuut van arbeiders en bedienden worden weggewerkt.

Sommige sociaal secretariaten hebben de voorbije jaren problemen gehad met de interpretatie van de wet, omdat de tabel met de termijnen alleen voor bedienden was opgenomen en niet voor arbeiders. Bovendien was er een onderscheid tussen lagere en hogere bedienden, wat tot onduidelijkheden leidde. Dit alles is nu verleden tijd dankzij ons wetsvoorstel.

Het doel van de wet is om drempels op de arbeidsmarkt weg te werken en de overgang tussen jobs soepeler te laten verlopen. Werknemers weten nu weer waar ze aan toe zijn als ze van job veranderen. In een tijd van arbeidskrapte is het belangrijk om een efficiënte arbeidsmobiliteit te hebben, en deze nieuwe regeling draagt daaraan bij.

Kortom, ons wetsvoorstel maakt een einde aan de onduidelijkheden die de voorbije jaren zijn ontstaan en zorgt voor gelijke opzegtermijnen voor alle werknemers in België. Dit is een positieve stap naar een efficiënte arbeidsmarkt en een soepelere overgang tussen jobs.

Link: artikel tijd: Maximaal 13 weken opzeg voor wie zelf opstapt | De Tijd

Link naar wetsvoorstel: De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers (dekamer.be)

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!