22-07-2021 - De PFOS-vervuiling doet Antwerpen hard wakker worden. Niet alleen de inwonvers van Zwijndrecht, maar ook de Antwerpenaren zijn ongerust over het gevaar van de vervuiling voor de gezondheid en de voedselveiligheid. Deze bezorgheden zijn terecht want PFOS is al 40 jaar het onderwerp van tal van gezondheidsstudies en wordt gelinkt aan een waslijst van gezondheidsproblemen. Op de extra gemeenteraad drong ik er bij de burgemeester op aan om in de eerste plaats in te zetten op oplossingen voor onze inwoners. Er is nood aan duidelijkheid met extra metingen en transparante communicatie.

Het dossier over de PFOS-vervuiling moet ten gronde worden onderzocht. De onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement zal dit tot op het bot uitspitten. Maar op de eerste plaats moeten we in onze stad inzetten op de volksgezondheid en voedselveiligheid. Wat kan en moet onmiddellijk gedaan worden om verdere gezondheidsrisico’s te vermijden? Dat is de essentie, daar draait het nu om. De impact op onze gezondheid en voedselveiligheid moet verder onderzocht worden en de nodige maatregelen moeten genomen worden om eventuele gezondheidsrisico’s voor de Antwerpenaren af te dekken.

Laten we dit probleem ook samen, met alle bevoegde overheden samen aanpakken en de gezondheid van mensen bovenaan zetten. Het belang van de volksgezondheid en voedselveiligheid moet voor ons ten alle tijde centraal staan.

Het is belangrijk om snel te schakelen en maatregelen te nemen die de gezondheidsrisico's zoveel mogelijk beperken. Daarom moeten er in de hele stad de nodige metingen worden gedaan en bodemstalen worden genomen. De resultaten moeten duidelijk gecommuniceerd worden naar de bevolking en gepubliceerd worden op de stedelijke website die iedereen kan raadplegen. Op basis van die metingen kunnen dan effectieve (voorzorgs)maatregelen genomen worden waar nodig, of bewoners gerustgesteld worden waar kan.

Lees ook het artikel in GVA, HLN en Het Nieuwsblad.