29-04-2021 - Sinds 2019 kunnen zelfstandigen wanneer ze ziek zijn vanaf de eerste dag een ziekte-uitkering ontvangen. Dit kan wanneer ze minstens 8 dagen arbeidsongeschikt blijven. Deze periode van 8 dagen begint te lopen van zodra de zelfstandige is langsgeweest bij de dokter en een getuigschrift heeft laten ondertekenen. Heel wat zelfstandigen wachten echter vaak te lang om naar de dokter gaan als ze ziek zijn. Daarom keurden we met de Vivaldi-meerderheid een wetsvoorstel goed waardoor zieke zelfstandigen een ziekte-uitkering kunnen krijgen als ze binnen de 14 dagen naar de dokter gaan.

Op deze manier worden zelfstandigen aangemoedigd om tijdig naar de dokter te gaan. Ook wordt er een oplossing voorzien voor zelfstandigen die wegens overmacht niet binnen de 14 dagen naar de dokter gaan of niet meteen het juiste attest konden bemachtigen. Zelfstandigen hebben nu 14 dagen retroactiviteit voor hun vergoeding in geval van ziekte.

Lees er meer over in De Morgen.