Steeds meer zelfstandigen nemen zelf de zorg van een naaste op zich en krijgen daarvoor een premie van de overheid.  Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V), die de Commissie Sociale Zaken opvolgt, is opgetogen met deze evolutie.  “We stellen tussen 2016 en 2019 bijna een verdubbeling vast van het aantal aanvragers met een zorgbehoevend familielid: van 212 in 2016 naar 418 in 2019. Maar ook de aanvragen voor palliatieve mantelzorg voor een familielid nemen toe, van 63 in 2016 naar 98 in 2019,” aldus de Antwerpse politica. “Dit stemt me tevreden. Mantelzorgers dragen bij tot een geborgen samenleving, waarin zieken en mensen met een beperking in een huiselijke, vertrouwde omgeving kunnen geholpen worden.”

 

Het aantal goedgekeurde aanvragen voor mantelzorgverlof voor zelfstandigen is sinds de invoering van het systeem in oktober 2015 elk jaar toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) opvroeg bij Minister van Middenstand en Zelfstandigen Denis Ducarme (MR). De stijging is het sterkst in de aanvragen van mantelzorg voor een ernstig zieke naaste.

De coronacrisis toont volgens haar het belang van het systeem van mantelzorg. “Ondanks de praktische moeilijkheden die gepaard gaan met deze gezondheidscrisis, nemen nog steeds veel mensen de zorg op voor een zorgbehoevend familielid. Ik vermoed dat deze cijfers door de pandemie in de toekomst alleen maar zullen toenemen. We moeten deze mantelzorgers als samenleving blijven ondersteunen. Dankzij hen kunnen mensen die door ziekte of een beperking weinig levenskwaliteit genieten toch geholpen worden in een vertrouwde omgeving.” In 2019 werd in totaal 93% van de aanvragen voor mantelzorg voor zelfstandigen toegekend.

Sinds 1 oktober 2015 kunnen zelfstandigen hun activiteit tijdelijk onderbreken om te zorgen voor een ernstig ziek familielid, een familielid dat palliatief is of een gehandicapt kind. Gedurende 12 maanden hebben zij dan recht op een uitkering van 1.291,69€ per maand voor wie zijn zelfstandige activiteit volledig onderbreekt en 645,84€ per maand voor wie zijn activiteit voor minstens 50% onderbreekt. Ook voor werknemers bestaat een gelijkaardig verlofsysteem voor zorg met premies.

Lees hier mijn vraag en het antwoord. 

Lees hier het artikel in de Tijd. 

19-04-2020