1-06-2021 - De medewerkers van Let's Go Urban die hun ontslag via de media moeten vernemen, jongeren die in gesprek willen gaan met de stad maar genegeerd worden,... De medewerkers van Let's Go Urban worden nu buitengezet als grof vuil. Zo ga je niet met mensen om. Op de gemeenteraad confronteerde ik schepen Beels met haar houding ten aanzien van de jongeren en medewerkers. Ik riep haar op om toch de dialoog met de jongeren en medewerkers aan te gaan.

In eerdere commissies en gemeenteraden drong ik er bij schepen Beels en burgmeester De Wever op aan om de goede dingen die in het project van Let’s Go Urban zaten, te vrijwaren. Nu de samenwerking met Let’s Go Urban is gestopt en de bewindvoerder recent het faillissement vroeg, lijkt het er meer en meer op dat onze vrees waarheid wordt: de jongeren en medewerkers worden het slachtoffer van deze fraudezaak.

Ik begrijp niet waarom er niet is ingegaan op de vraag tot een gesprek. Blijkbaar wenste schepen Beels volledig te breken met alles wat met LGU te maken had. De jongeren zijn collateral damage.

Schepen Beels verdedigde zich door te stellen dat er was afgesproken dat ze enkel met de bewindvoerster van LGU in contact zou staan. Dit belet haar uiteraard niet om in te gaan op een vraag tot gesprek met de jongeren. Ze beloofde wel de jongeren nauw te betrekken bij het zoeken naar een opvolger voor de vzw. 

Lees hier meer in Het Nieuwsblad