2-03-2021 - De stad Antwerpen paste zopas haar reglement voor speelstraten aan. Kinderen kunnen voortaan vrijuit spelen tijdens alle schoolvakanties, verlengde weekends en op officiële buitenspeeldagen. In de gemeenteraad riepen we op om ook tijdens andere weekends speelstraten toe te laten om zo meer ruimte te geven aan de kinderen om buiten  te bewegen. Bij heel wat districten is er immers een grote vraag naar extra speelmomenten tijdens weekends in mei, juni en september. Schepen Kennis ging echter niet in op onze voorstellen.

We zijn absoluut voorstanders van speelstraten. Bij een speelstraat wordt de straat tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Kinderen krijgen zo de ruimte om op een veilige manier buiten te bewegen en te spelen. Deze straten zouden daarom ook georganiseerd moeten kunnen worden tijdens gewone weekends en niet alleen tijdens vakanties en verlengde weekends. Bovendien moet dit ook mogelijk zijn in straten waar het openbaar vervoer zoals bussen doorrijden. Ook gezinnen die in deze straten wonen zouden af en toe graag eens een speelstraat organiseren. Ik vind het dan ook bijzonder jammer dat onze oproep niet werd beantwoord door de bevoegde schepen.

De aanpassingen aan het reglement die de stad zopas doorvoerde, houden in dat  speelstraten voortaan in alle schoolvakanties, verlengde weekends en op officiële buitenspeeldagen kunnen worden georganiseerd. Voorheen konden in de herfst, kerst- en krokusvakanties enkel korte speelstraten georganiseerd worden voor één of twee dagen. Vanaf nu is dit mogelijk van één tot veertien dagen. Tijdens verlengde weekends en buitenspeeldagen is de duur beperkt tot één of twee dagen. Daarnaast kunnen speelstraten voortaan uitsluitend aangevraagd worden in straten waar de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt.

Lees hier het artikel van Gazet van Antwerpen.