19-02-2019

Gisteren ijverde ik er tijdens de gemeenteraadscommissie van burgemeester Bart De Wever voor om de stedelijke aanpak van tienerprostitutie verder uit te rollen. Ik dring er  op aan om het meldpunt meer onder de aandacht te brengen en om via scholen en jeugdwerk jongeren over de problematiek te informeren.

Sinds begin dit jaar zijn er al 24 slachtoffers van tienerprostitutie aangemeld bij vzw Payoke. Jonge, kwetsbare meisjes worden geronseld door pooiers die hen vervolgens aanbieden op sekssites. De rendez-vous met klanten vinden vaak plaats in Antwerpen.

Onze stad kent een grote aantrekking voor de seksuele uitbuiting van jonge meisjes. Een probleem dat we ook vanuit de stad verder moeten aanpakken. 24 slachtoffers op 49 dagen tijd, dat is gemiddeld een slachtoffer om de andere dag. En dat is nog maar het topje van de ijsberg volgens experts. Veel slachtoffers beschouwen zichzelf immers niet als slachtoffer en/of vragen geen hulp. Ondertussen is er wel een Vlaams meldpunt voor slachtoffers, namelijk bij vzw Payoke in Antwerpen. Dat meldpunt is nog maar recent in werking, het is dus van groot belang dat de stad het nog meer onder de aandacht brengt. Op die manier wordt de drempel voor slachtoffers verlaagd.

Verschillende overheden en het middenveld bundelen al hun krachten tegen tienerprostitutie. Zo heeft minister Jo Vandeurzen extra middelen en maatregelen voorzien om de problematiek in kaart te brengen, onder meer door het Vlaams meldpunt bij Payoke onder te brengen. Ook onze afdeling Vrouw & Maatschappij draagt haar steentje bij: op vrijdag 9 november voerden we in heel Vlaanderen onze jaarlijkse witte lintjesactie naar aanleiding van de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen Vrouwen. Onze actie stond in het teken van slachtoffers van tienerpooiers. Voorts maakt ook de stad werk van het bestrijden van mensenhandel, prostitutie en loverboys.

De samenwerking tussen politiek, het parket, de centra mensenhandel en de jeugdhulp is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Maar aangezien pooiers vooral actief zijn in Antwerpen, vraagt CD&V Antwerpen zich af welke stappen de burgemeester nog wil ondernemen om de problematiek verder aan te pakken, zowel op preventief als op repressief vlak. De betrokken partijen in het middenveld, de politie en de jeugdzorg doen immers alles wat ze kunnen, maar er is een limiet aan hun capaciteit en draagkracht.

Daarom pleit ik voor de uitbreiding van de jeugdbrigade en de oprichting van een gespecialiseerd politioneel team dat zich uitsluitend bezighoudt met tienerprostitutie. Geen overbodige luxe in een stad als Antwerpen die de draaispil voor de problematiek lijkt te zijn.

Ook op preventie kan nog de stad nog extra inzetten. Sensibilisering speelt daarin een belangrijke rol. Hoewel er al enkele initiatieven lopen om scholen en jeugdwerkingen te informeren over tienerprostitutie, vernemen we dat er nog steeds vragen zijn.

Het is belangrijk dat de huidige initiatieven nog verder versterkt worden en dat de stad samen met de betrokken scholen en Child Focus rond de tafel gaat zitten om te bekijken hoe ze ten eerste de leerkrachten, directie en vrijwilligers kunnen informeren, en ten tweede de jongeren voorlichting kunnen geven. Er is veel nood aan sensibilisering, vooral bij kwetsbare jongeren. Door scholen nog meer te informeren, kunnen ze tijdig problemen signaleren en kan er dus ingegrepen worden voor de situatie helemaal uit de hand loopt.

Pers

Gazet van Antwerpen, 19/02/2019, "Al 24 meldingen van misbruik door loverboys" (c)

Het Nieuwsblad, 19/02/2019, "Al 24 meldingen van misbruik door loverboys" (c)

http://www.standaard.be/cnt/dmf20190219_04186352

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/dit-jaar-al-24-meldingen-van-misbruik-door-loverboys~a3c1ebe0/

https://nieuws.vtm.be/binnenland/dit-jaar-meldden-zich-al-24-slachtoffers-van-kinderprostitutie

https://nl.metrotime.be/2019/02/19/news/al-24-meldingen-van-misbruik-door-loverboys/