Voor CD&V moet de voor het najaar aangekondigde pensioenhervorming focussen op het wegwerken van ongelijkheden in het systeem uit het verleden en het verder garanderen van de betaalbaarheid van de pensioenen. Voorzitter Joachim Coens en Kamerlid Nahima Lanjri hebben alvast een reeks voorstellen klaar om werk te maken van een leefbaar minimumpensioen, een aanvullend pensioen voor iedereen, het wegwerken van de genderpensioenkloof en tot slot willen een degelijk pensioen voor onthaalouders. 

Geef iedereen een leefbaar pensioen

Voor CD&V kan iemand die minstens 20 jaar effectief gewerkt heeft een minimumpensioen krijgen, los van de minimale loopbaanduur van 30 jaar. Vandaag kan iedereen met een loopbaan van minstens 30 jaar waarbij we gelijkgestelde periodes zoals bv. periodes van ziekte of werkloosheid meetellen, een minimumpensioen krijgen. Maar ook wie 20 jaar effectief gewerkt heeft (zonder gelijkgestelde periodes) en niet aan een loopbaan van 30 jaar komt, moet ook toegang krijgen tot het minimumpensioen. 

Het gaat bijvoorbeeld over Sara die 10 jaar als werknemer werkte, 3 jaar zorgverlof nam om voor haar kinderen te zorgen en daarna terug 10 jaar werkte. Ten slotte werd ze huisvrouw, zorgde ze voor haar zieke vader, zonder recht op een uitkering.  Sara komt aan 20 jaar effectief gewerkte jaren en zou dan ook recht krijgen op een minimumpensioen.

Joachim Coens: “Door ook rekening te houden met gelijkgestelde periodes van o.m. invaliditeit, werkloosheid, maar ook zorg, houden we rekening met mensen die tegenslag hebben en bijvoorbeeld een werkongeval meemaken of een tijdlang werkloos zijn.”

Nahima Lanjri: “We hebben bovendien oog voor het genderperspectief.  En dat is nodig want heel wat vrouwen hebben geen volledige loopbaan effectief gewerkt. Ze nemen vaker dan mannen zorgverlof op en  zeker in het verleden gebeurde dit vaak zonder uitkering waardoor ze dus geen pensioenrechten opbouwden.”

Eerder engageerde de Vivaldi-regering zich al om het minimumpensioen de komende jaren op te trekken richting 1.500 euro voor wie een volledige loopbaan (45 jaar) heeft. 

Zorg voor een degelijk aanvullend pensioen voor iedereen

Wie geen volledige loopbaan van 45 jaar heeft gewerkt, kan geen beroep doen op het volledige minimumpensioen van 1.500 euro. Om ervoor te zorgen dat de pensioenuitkering voor iedereen voldoende hoog is om de eindjes aan elkaar te knopen, is een verdere democratisering van de aanvullende pensioenen ook noodzakelijk.

Lanjri: "Door een verplichte minimumbijdrage voor het aanvullend pensioen in te voeren, willen we dat iedereen tijdens zijn/haar carrière een aanvullend pensioen opbouwt. Vandaag heeft 36% van de werknemers nog geen aanvullend pensioenplan." Ook het bijdrageniveau van de stortingen moet voldoende hoog zijn om een goed rendement te hebben. Coens: “In overleg met de sociale partners moeten we een groeipad creëren dat leidt tot een bijdrage van minstens 3% van het brutoloon. Een degelijk aanvullend pensioen is onontbeerlijk voor iedereen.”  

Werk de genderpensioenkloof weg

De ongelijkheid wat betreft de toegang tot een aanvullend pensioenplan heeft ook een genderdimensie. Slechts 57% van de vrouwen heeft zo’n aanvullend pensioen tegenover 71% van de mannen. “Dit is niet verrassend als je weet dat vrouwen een pensioen krijgen dat ruim een derde lager ligt dan dat van mannen. Vrouwen een gelijke toegang tot aanvullende pensioenplannen geven is essentieel om de pensioenkloof te dichten.”

In ons land bedraagt de genderpensioenkloof 31,9%. Daarmee doen we het zelfs slechter dan het Europees gemiddelde dat op 29,4% ligt (cijfers Eurostat). “Naast een gelijke toegang tot aanvullende pensioenplannen, willen we ook werk maken van de pensioensplit. Concreet tellen we hierbij de pensioenen van beide partners, zowel de wettelijke als de aanvullende pensioenen, op en verdelen het dan gelijk tussen beide partners. Dit doen we voor alle jaren dat een koppel getrouwd was. Gezamenlijke loopbaankeuzes, waarbij de ene partner bv. deeltijds gaat werken om voor de kinderen te zorgen, leiden zo niet langer tot ongelijke pensioenen.” Nahima Lanjri diende hier een hele tijd geleden al een wetsvoorstel over in.

Geef onthaalouders het pensioen waar ze recht op hebben

Ook de pensioenrechten van onthaalouders dienen te worden hervormd. Zij moesten tot in 2003 wachten op een eigen statuut.  “De jaren die onthaalouders werkten voor 2003 worden niet meegerekend voor de pensioenberekening. Hierdoor bouwden ze onvoldoende pensioenrechten op en krijgen ze een zeer laag pensioenbedrag. Dit is onrechtvaardig. Ze verdienen dan ook een pensioen dat gebaseerd is op het reële aantal gewerkte jaren," aldus Joachim Coens. Kamerlid Nahima Lanjri diende hier ook een wetsvoorstel over in.

Lees hier het volledige persbericht.

Lees er meer over in De Standaard, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen.