31-01-2020

Onthaalouders verdienen pensioen voor alle jaren die ze al onthaalouder werkten, ook voor de jaren voor het sociaal statuut werd ingevoerd. Zo zorgen we voor een eerlijk pensioen, dat gebaseerd is op het reële aantal werkjaren.

Ik zal even een open deur intrappen: kinderopvang is belangrijk. Ouders krijgen zo de kans om te gaan werken of om een opleiding te volgen. Kinderen leren omgaan met anderen en worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Naast kinderdagverblijven vangen ook onthaalouders kinderen op. In 2016 waren zij verantwoordelijk voor meer dan 5000 opvangplaatsen. Toch duurde het nog tot 2003 voor onthaalouders een sociaal statuut kregen, waarbij ze toegang kregen tot een regeling voor werkloosheid, arbeidsongevallen, kinderbijslag en pensioen. Maar het knelt nog steeds, want in vergelijking met iemand die even lang werkte als werknemer heeft een onthaalouder minder rechten. Zij hebben geen recht op loopbaanonderbreking, tijdskrediet en geen gewaarborgd loon bij ziekte. Ook op vlak van pensioen is er een probleem. Oudere onthaalouders die stilaan de pensioenleeftijd naderen worden geconfronteerd met het feit dat zij onvoldoende pensioen opbouwden. Een onthaalouder die in 2020 op pensioen gaat en een ganse loopbaan als onthaalouder werkte kan slechts genieten van 17 jaren pensioenopbouw, vanaf 2003, toen het sociaal statuut werd ingevoerd. Dat is onrechtvaardig en moet opgelost worden. Ik diende daarom een wetsvoorstel in om de jaren waarin iemand werkte als onthaalouder voor 2003, ook te laten meetellen in de pensioenberekening.

Lees hier het artikel in de Visie van januari 2020. 

Bekijk hier mijn wetsvoorstel.