06-10-2017

De gezinsrealiteit is de afgelopen decennia flink veranderd. Nieuw samengestelde gezinnen en alleenstaande ouders zijn al lang geen rariteit meer. Daarom is het flexibeler inzetten van verloven al langer één van mijn stokpaardje. In het verleden diende ik al verschillende wetsvoorstellen in rond het flexibeler opnemen van het ouderschapsverlof. Denk daarbij onder meer aan de ééntiende-opname. Nu diende ik een nieuw wetsvoorstel in dat het mogelijk moet maken om het voltijds ouderschapsverlof ook per week in te zetten (of een veelvoud ervan) en het halftijds ouderschapsverlof met een minimumduur van één maand op te nemen. Zo komen we tegemoet aan bijvoorbeeld de gezinssituaties waarbij de kinderen week om week bij een andere ouder verblijven.

Pers

Knack.be, 06/10/2017, Federale regering wil sociaal verlof flexibeler maken (c).

Het Laatste Nieuws, 06/10/2017, De ene week ouderschapsverlof, de andere niet (c).

De Morgen, 06/10/2017, Plan straks uw sociaal verlof zoals u wilt (c).