Mijn wildste droom in Deze Week

29-11-2017

29-11-2017


Carte blanche? Dan pak ik de Turnhoutsebaan aan. Ik zou de straat in haar glorie herstellen, zodat zowel bewoners als gebruikers zich er thuis voelen. Dat vraagt een totaalaanpak.
Allereerst moet de Turnhoutsebaan verkeersveiliger. De straat is niet langer een invalsweg, enkel een weg voor lokaal verkeer waar de zone 30 wordt gerespecteerd. Auto’s die toch de stad willen inrijden, maar niet op de Turnhoutsebaan moeten zijn, doen dat via de Plantin en Moretuslei.

Zowel fietsers als voetgangers verdienen meer ruimte: brede trottoirs, fietspaden en veilige oversteekplaatsen. Het dubbel parkeren, een frustratie vandaag, wordt kordaat aangepakt. De sneltram rijdt ondergronds. Metrostation Drink wordt eindelijk geopend. Lokaal openbaar vervoer houden we bovengronds, maar niet in een aparte trambedding. In Gent, Bordeaux en andere steden kan het ook.

We creëren ook leef- en ademruimte om van de Turnhoutsebaan een echte ontmoetingsplaats te maken. Als district met het minste openbaar groen planten we extra bomen. Er moeten rust- en vertoefzones komen met voldoende zitbanken. Ingrepen waar ook onze handelaars, met een kwalitatiever en diverser aanbod, wel bij zullen varen. Samen maken we van de Turnhoutsebaan een gezellige, groenere en veiligere straat voor de buurt.