09-01-2019

Andersvaliden moeten vanaf het moment dat ze erkend zijn als persoon met een handicap (dus vanaf de ingangsdatum dat zij een tegemoetkoming krijgen) ook hun recht op sociaal tarief voor gas en elektriciteit kunnen doen gelden. Ik diende daarvoor een wetsvoorstel in. Vandaag bleek tijdens een hoorzitting met de federale ombudsman dat dit wetsvoorstel, over de verschillende fracties heen, breed gedragen wordt. Er werd overeengekomen om dit voorstel zo snel mogelijk te stemmen. Het komt namelijk tegemoet aan een probleem dat de federale ombudsman al jarenlang heeft aangekaart.

 Sinds 2007 hebben personen met een handicap recht op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Dit sociaal tarief wordt echter pas toegekend vanaf de eerste dag van het trimester waarin de DGPH (Directie-generaal Personen met een handicap) beslist om een tegemoetkoming voor personen met een handicap toe te kennen.

Soms laat de beslissing over een tegemoetkoming echter lang op zich wachten, waardoor ze soms maanden- of zelfs jarenlang te veel betalen voor hun gas- en elektriciteitsfactuur. Voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3.500 kwh elektriciteit per jaar is dat al gauw 280 euro en meer per jaar..

 Om dit probleem te verhelpen, heb ik, met steun van verschillende partijen (N-VA, Open VLD, MR), een wetsvoorstel ingediend om mensen met een beperking het sociaal tarief toe te kennen.

Als blijkt dat de persoon met een beperking recht had op een tegemoetkoming vanaf een bepaald ogenblik, dan zal het sociaal tarief met terugwerkende kracht worden toegekend, zodat men niets misloopt. Als bv. blijkt dat iemand al vanaf januari 2018 een handicap heeft, maar de DGPH beslist pas in oktober 2018 dat die persoon ook recht heeft op een tegemoetkoming voor personen met een handicap, dan moet ook het sociaal tarief voor gas en elektriciteit toekend worden vanaf januari en dus niet pas vanaf oktober. De uitkering als persoon met een handicap wordt immers ook al retroactief toegekend.

Mensen moeten krijgen waar ze recht op hebben, zeker de zwaksten in onze samenleving, mensen met een handicap. We merken echter vaak dat mensen niet krijgen waarop ze recht hebben omdat het sociaal tarief niet retroactief wordt toegepast. Daar brengen wij nu verandering in.

Pers

Het Laatste Nieuws (online), 09/01/2019, Wetsvoorstel: retroactief sociaal gas- en stroomtarief voor personen met handicap.

Wetsvoorstel

Mijn wetsvoorstel kan je hier nalezen.