23-12-2017

In de Kamer is gisteren gebleken dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken cruciale informatie niet heeft gedeeld met premier Charles Michel. Daardoor heeft de premier eergisteren verklaringen over de geannuleerde vluchten naar Soeden afgelegd die niet correct waren. Omdat hij bij die verklaringen afgegaan is op de informatie die hij van Francken had gekregen. Cruciale informatie achterhouden is iemand een beetje voorliegen.

Ik vermoed dat de premier zich hierdoor geschoffeerd zal voelen. Het lijkt me dan ook nodig dat er op zijn minst een hartig woordje tussen die twee zal moeten gesproken worden. “U hebt de premier en uw partijgenoten voorgelogen. Gaat u nu opnieuw excuses aanbieden aan de premier?”, heb ik Francken gevraagd.

Het is niet aan mij om te oordelen of dat voldoende zal zijn. Dat laat ik over aan de wijsheid van de premier.