25-03-2019

 

Ouderschapsverlof

Militairen genieten van veel minder flexibiliteit voor de opname van hun ouderschapsverlof en verlof voor ouderschapsbescherming. Jonge ouders zijn steeds op zoek naar een goede en flexibele work-life balance. Dat geldt ook voor militairen, maar zij waren gebonden aan andere, meer rigide regels dan andere ambtenaren. Zo moesten zij bijvoorbeeld het verlof per maand opnemen. Dat verandert nu. Militairen kunnen hun verlof nu voltijds, halftijds, een dag per week of een halve dag per week (of een volledige dag per veertien dagen) opnemen. De leeftijd van het kind wordt ook van tien naar twaalf jaar opgetrokken, zodat ouders langer op deze verlofstelsels beroep kunnen doen. Het zal nu ook mogelijk worden om samen met de partner die ook in dienst is gelijktijdig verlof op te nemen. Daarbij kunnen militairen nu ook een aangepast uurrooster aanvragen gedurende zes maanden na het einde van het ouderschapsverlof.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Militairen kunnen op dit moment geen pleegzorgverlof opnemen. Dat is absurd, want ook zij hebben recht om hun rol als pleegouder volwaardig op zich te nemen. Met dit wetsvoorstel zullen militairen zes weken pleegzorgverlof krijgen. Deze zes weken worden stelselmatig verhoogd: vanaf 2019 wordt er iedere twee jaar een extra week toegevoegd. Tegen 2027 zou er dan 17 weken pleegzorgverlof zijn. Ook het adoptieverlof, nu zes weken voor militairen, wordt op dezelfde manier verhoogd tot 17 weken in 2027. Elke adoptieouder moet sowieso zes weken opnemen, de overige vijf weken kunnen onderling verdeeld worden tussen de adoptieouders.

In de pers: 

De Morgen, 23 maart 2019, 'Militair krijgt makkelijker vrijaf' (c)

Het Laatste Nieuws, 23 maart 2019, 'Soldaat moet woensdag aan schoolpoort kunnen staan' (c)