28-03-2019

In de toekomst zal er eindelijk meer transparantie komen over de toekenning van humanitaire visa en de werking van DVZ. CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri overtuigde een ruime meerderheid om zich achter haar amendement te scharen. “Er komt een jaarlijks activiteitenrapport dat informatie bevat over de beslissingen die een staatssecretaris neemt. Dat rapport bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens.”, aldus Lanjri. Ze benadrukt dat er niets wijzigt aan de discretionaire bevoegdheid waarbij de minister geval per geval oordeelt of iemand toegang tot of verblijf in ons land kan bekomen.

Het parlement zal elk jaar een activiteitenrapport ontvangen over de diverse domeinen waarin de Dienst Vreemdelingenzaken actief is. Een amendement van Lanjri op de Vreemdelingenwet werd zonet in de commissie Binnenlandse Zaken goedgekeurd. “Het parlement krijgt op deze manier de nodige transparantie en kan zo de nodige ook controle uitoefenen. Ook de bevolking heeft recht om hier meer over te weten. Het activiteitenrapport is dan ook vrij omvattend. Zo gaat het onder andere over aantallen, een indeling volgens leeftijden, afkomst en geslacht, of er met organisaties werd samengewerkt, welke groepen er aanspraak op maken, hoe men het visum aanvraagt en om welke redenen een visum uiteindelijk werd toegekend.”, aldus de CD&V-politica, die de materie al jarenlang opvolgt in het parlement. Ze gaat verder: “Het is jammer dat het eerst grondig mis moet lopen vooraleer we deze belangrijke stap vooruit kunnen zetten. Maar ik ben tevreden dat we hierdoor de kans op fouten gevoelig verkleinen.”.

Er wordt niet getornd aan de discretionaire bevoegdheid van de bevoegde staatssecretaris. Dat lag ook nooit op tafel. De mogelijkheid tot het toekennen van verblijfsrecht of toegang tot het grondgebied kan vanuit humanitair oogpunt bij wijze van uitzondering. “Uit de recente hoorzittingen hebben we echter vastgesteld dat er heel wat onzekerheid heerst of sommige mensen zich weldegelijk in een kwetsbare positie bevonden. Dankzij dit amendement krijgen we nu een grotere transparantie omtrent de werking van DVZ enerzijds en over de manier waarop de minister zijn of haar discretionaire bevoegdheid invult anderzijds.”, besluit Lanjri.

Pers

De Morgen, 27/03/2019, Geen humanitaire visa meer zonder verantwoording.