06-05-2019

 

'Snellere terugkeer of betere integratie? Geef asielzoekers veel sneller duidelijkheid'

'De asielprocedures slepen in België veel te lang aan', schrijft CD&V-politica Nahima Lanjri. 'Zowel de integratie als de terugkeer zullen daardoor veel vlotter verlopen', klinkt het.

Het migratiethema kreeg de voorbije maanden wat minder aandacht, maar is daarom natuurlijk niet van de politieke agenda verdwenen. En zo hoort het ook. In het vooruitzicht van de verkiezingszondag passeren heel wat voorstellen en opinies de revue. De sleutel voor een goed asiel- en migratiebeleid ligt voor mij bij een veel kortere procedure. Geef de asielzoeker sneller een ja of een neen, en zowel de integratie in onze samenleving of de terugkeer naar het land van herkomst zullen veel vlotter verlopen.

Regeringsprioriteit

Eerst en vooral is migratie is een thema dat veel Vlamingen beroert, met veel verschillende opinies, en niet zelden met heel veel emotionele reacties, waarin zowel in de Dorpsstraat, maar ook in de Wetstraat onder politici de sereniteit vaak te zoeken was. Dat is jammer, want migratie verdient een grondig debat, weg van de clichés. Migratie stelt onze samenleving immers voor verschillende uitdagingen.

 

Het is duidelijk dat we in ons land niet heel de wereld kunnen opvangen. Maar we kunnen wel een wereld van verschil maken voor zij die uiteindelijk bij ons asiel of recht op verblijf krijgen. Daarom hebben we in de loop der jaren verschillende voorwaarden in onze wetten gezet die bepalen wie wel en wie niet mag blijven.

Snellere terugkeer of betere integratie? Geef asielzoekers veel sneller duidelijkheid.

Om na te gaan of aan deze voorwaarden wordt voldaan, bestaan er verschillende procedures. Het belang hiervan is groot. Daarom heb ik steeds gepleit voor snelle en kwaliteitsvolle procedures. Ze zorgen ervoor dat de nieuwkomer snel weet waar hij of zij aan toe is. Mag hij of zij blijven of niet? Dat moet een absolute prioriteit worden voor de volgende regering.

 

Vandaag is het terugkeerbeleid in België nog steeds de zwakke schakel van het asiel- en migratiebeleid. In de praktijk keert slechts 18% van die mensen die worden afgewezen ook effectief terug en dat is veel te weinig. België is één van de slechtste landen binnen de Europese Unie. Om dit cijfer omhoog te krijgen, zijn verschillende maatregelen nodig. Zo moet bijvoorbeeld meer geïnvesteerd worden in vrijwillige, begeleide terugkeer waarbij we de terugkeerders helpen om hun leven in hun land van herkomst terug op de rails te zetten. Dit is ook de meest duurzame vorm van terugkeer.

Maar één van de voornaamste redenen van ons falend terugkeerbeleid is dat de betrokkenen té lang in ons land blijven voor ze moeten terugkeren. Vandaag zien we dat de procedure veel te veel tijd in beslag neemt, tot een jaar en soms zelfs langer. Hoe langer iemand in ons land is, hoe minder gemotiveerd hij of zij zal zijn om terug te keren bij afwijzing van de asielaanvraag. Daarom zou zo'n procedure bij voorkeur 2 maanden en maximaal 6 maanden in beslag mogen nemen.

Verdubbeling basispakket

Lange asielprocedures hebben ook tot gevolg dat de asielzoekers langer in onzekerheid blijven over hun toekomst en langer in een opvangcentrum moeten verblijven. Elke asielzoeker heeft recht op een opvangplaats voor de gehele duur van de procedure. Dat is ook logisch, ze mogen immers niet onmiddellijk werk zoeken en weten nog niet of ze wel mogen blijven. Aan dat recht willen we dan ook niets veranderen. Maar die opvang kost geld en hoe langer een asielzoeker in een opvangplaats verblijft, hoe hoger de kostprijs. Snelle procedures houden de kostprijs dus ook laag.

Maar ook voor wie uiteindelijk asiel krijgt - en dus als vluchteling erkend wordt, betekent een snelle asielprocedure alleen maar winst. De laatste jaren krijgt ongeveer de helft van de asielzoekers een verblijfsvergunning. Hoe sneller de asielzoeker weet dat hij zijn leven ook in ons land kan verderzetten, hoe sneller hij aan zijn integratie kan beginnen werken. Want het is dan dat het echte werk pas begint: vlot Nederlands leren praten, werk zoeken, integratie in de buurt waar hij gaat wonen, etc. Daarom willen we ook een versterking van de inburgeringstrajecten en een verdubbeling van het basispakket Nederlands van 60 naar 120 uren lestijd. Ook moeten we ervoor zorgen dat de nieuwkomers sneller aan de slag kunnen op onze arbeidsmarkt.

Migratie is een realiteit. Een realiteit die ons vaak voor grote uitdagingen plaatst, maar ook een realiteit die niet te ontlopen valt. Ook de overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen. En dat doet ze voor ons in de eerste plaats door de nieuwkomer snel duidelijkheid te geven of hij of zij al dan niet mag blijven. Snelle en kwaliteitsvolle procedures zijn daarvoor absoluut een must. Daarom is dat voor CD&V één van de voornaamste prioriteiten voor de volgende regering. Een asiel- en migratiebeleid kan enkel werken in een goed functionerend kader en dat betekent dat we asielzoekers sneller een 'ja' of 'neen' moeten geven.

Pers

Knack.be, 6/05/2019, Snellere terugkeer of betere integratie? Geef asielzoekers veel sneller duidelijkheid.