Nu het Grondwettelijk hof de wet rond onbelast bijverdienen heeft vernietigd, dringen Kamerleden Steven Matheï en Nahima Lanjri (CD&V) aan op een oplossing voor verenigingswerkers. Dit is voor het verenigingswerk een opdoffer,” stellen de christendemocraten. “Uit de laatst gekende cijfers die ik bij minister De Croo opvroeg blijkt dat jaarlijks maar liefst 7.000 keer gebruik gemaakt werd van het systeem van onbelast bijverdienen voor verenigingswerk,” stelt Matheï.“Voor hen moeten we dringend op zoek naar een oplossing,” besluit Lanjri.

Het systeem van onbelast bijverdienen wordt momenteel het vaakst gebruikt binnen de deeleconomie. Uit de meest recente cijfers van Minister De Croo, opgevraagd door Matheï, blijkt dat het systeem in 2018 14.988 keer gebruikt werd in de deeleconomie, goed voor een totaal aangegeven bedrag van 14 miljoen €. In 2018 werd het systeem van onbelast bijverdienen het minst vaak (245) gebruikt voor occasionele klusjes bij medeburgers (€141.279,71) en 7070 keer voor verenigingswerk (7.274.533,50).

Nahima Lanjri: “Ik maak me vooral zorgen over de vele mensen die actief zijn in het verenigingswerk. Zij worden nu zwaar getroffen. Het gaat bijvoorbeeld over trainers of scheidsrechters in amateurvoetbal, dirigent in een jeugdkoor of fanfare en begeleiders van schooluitstappen. Deze mensen dragen bij aan ons kostbare verenigingsleven. Ze zich engageren zich in VZW’s, feitelijke verenigingen en openbare besturen. Voor hen moeten we dringend op zoek naar oplossingen op maat.”

Steven Matheï: “We moeten meteen aan de slag, want de huidige regeling loopt ten einde dit jaar. We denken bijvoorbeeld aan een aanpassing van de wet rond het vrijwilligerswerk. Een andere piste is een speciaal statuut voorzien voor verenigingswerk, eventueel met beperkte sociale bijdragen.”

Bijsturing nodig

Sinds de bijkluswet van 2018 kunnen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden onder bepaalde voorwaarden tot 6.340 euro per jaar bijverdienen zonder belastingen of RSZ-bijdragen te betalen.

Werknemers die minimaal 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden kunnen sinds 2018 tot 6.340 euro per jaar bijverdienen zonder belastingen of RSZ-bijdragen te betalen. Het moet gaan activiteiten via een erkend deelplatform, occasionele klusjes bij medeburgers,  of verenigingswerk. Het Grondwettelijk Hof oordeelde op 23 april dat er sprake is van discriminatie en vernietigt deze regeling. Vanaf 1 januari 2021 zal men er geen gebruik meer van kunnen maken.

Steven Matheï: “We waren al geruime tijd van mening dat de bijkluswet geëvalueerd en bijgestuurd diende te worden.De regelgeving kon ook leiden tot oneerlijke concurrentie met zelfstandigen.

Nahima Lanjri: “We moesten dringend een gelijk speelveld creëren. We kunnen op termijn terug samenzitten met de sociale partners om een betere regeling uit te werken.

Lees hier het artikel op vrt.be. 

24-04-2020