Niemand uitsluiten, alle mensen gelijkwaardige kansen geven, omkijken naar zij die het moeilijk hebben. Kortom, een samenleving die zich op haar best toont voor iedereen. Dat is al jaren mijn devies, zeg maar ideologie. Ik werk daarom als politica mee aan een beleid dat die gelijke kansen voor iedereen nastreeft. Discriminatie van personen kan niet door de beugel, of het nu om geslacht, kleur, leeftijd, handicap, geaardheid gaat, maakt niet uit. Diversiteit in onze samenleving zie ik als een rijkdom. Als beleidsverantwoordelijke wil ik zelf steeds mijn kenmerken van Betrokken, Betrouwbaar en Bekwaam waarmaken. Beloven is voor mij waarmaken, en je kan geen goed beleid voeren als je niet met de mensen in onze samenleving contact zoekt. Met CD&V bereidde ik ook stevig ons verkiezingsprogramma voor, waarvoor ik opnieuw uw vertrouwen wil vragen.

Ik neem u graag mee in het verhaal van mijn realisaties de voorbije jaren en vertel u met evenveel ambitie wat ik in de volgende bestuursperiode wil bereiken.

 

Nahima Lanjri

Nieuwe jobs en meer koopkracht

 • 240.000 nieuwe jobs. Meer koopkracht voor iedereen.
 • Aandacht voor stress en burn-out. Landingsbanen vanaf 55 jaar voor wie het in de laatste jaren wat kalmer aan wil doen, met één dag per week verlof.
 • Versterking van de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt. Gelijk loon voor gelijk werk en geen glazen plafonds.
 • Afkomst, leeftijd, geslacht en handicap mogen geen hindernis zijn om een job te vinden. Streefcijfers en praktijktests om discriminatie aan te pakken.

Lees hier meer. 

Meer tijd voor het gezin

 • Flexibel tijdskrediet en ouderschapsverlof tot kind 18 jaar is.
 • Meer en goedkopere kinderopvang en een verdubbeling van de fiscale aftrekbaarheid van deze kost.
 • Werkende grootouders krijgen tijdskrediet voor de zorg van hun kleinkinderen.
 • Hogere premie voor eenoudergezinnen en mensen met laag inkomen bij opname zorgverlof, ouderschapsverlof, en andere themaverloven.

Lees hier meer.

Hogere uitkeringen en pensioenen

 • Uitkeringen en pensioenen moeten omhoog, het pensioenverschil tussen vrouwen en mannen wordt weggewerkt.
 • Wie recht heeft op een uitkering, korting of ander sociaal voordeel, moet die automatisch krijgen.
 • Betaalbare dokters en ziekenhuizen, kwalitatieve thuiszorg en sociale hulp voor iedereen, ongeacht inkomen.
 • Mantelzorgers moeten beter worden gewaardeerd en gesteund in hun vrijwillige zorg voor hulpbehoevende mensen.

Lees hier meer.

Gelijke kansen voor iedereen

 • We gaan voor een humaan en correct asiel- en migratiebeleid met snelle en kwaliteitsvolle procedures. Voor zij die hier niet zullen mogen blijven, voorzien we een kordaat maar humaan terugkeerbeleid, volgens het principe 'vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet'. 
 • Nieuwkomers en mensen met een migratie-achtergrond moeten beter ingeschakeld worden op de arbeidsmarkt. We zorgen voor stimulerende begeleiding en erkenning van buitenlandse diploma's en competenties. 
 • Personen met een beperking of een chronische ziekte moeten gelijke kansen krijgen. We kiezen voor streefcijfers om tot deze doelstelling te komen.
 • We pakken de loon- en zorgkloof tussen mannen en vrouwen aan en dichten daarmee ook de pensioenkloof voor vrouwen. 

Lees hier meer.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.