Pers

Blijven steken op goede intenties, die tijd is voorbij

Blijven steken op goede intenties, die tijd is voorbij

 
13/05/2016 - Het diversiteitscharter dat deze week werd ondertekend door de Antwerpse politie verdient alle lof. Diversiteit is een realiteit in Antwerpen en dat moet ook weerspiegeld worden in het korps. Het charter zal enkel successen teweeg kunnen brengen indien alle betrokken partijen radicaal kiezen voor de uitvoer en implementatie ervan. De tijd dat we blijven steken bij goede intenties is nu echt definitief voorbij. Lees mijn opinie op Knack.be Lees meer
 
 

Stakingsrecht in vraag? Voor ons telt de dialoog.

 
12/05/2016 - Gisteren was er in de Kamercommissie Sociale Zaken een interessante hoorzitting over het stakingsrecht. Moeten we het stakingsrecht in vraag stellen? Voor ons telt de dialoog. Het zou mooi zijn als de sociale partners zelf tot een nieuw herenakkoord over het stakingsrecht komen. Mijn reactie in De Morgen. Lees meer
 
 

Verhoging retributie voor Belgische nationaliteit niet aan de orde

 
07/05/2016 - Een verhoging van de retributie bij de procedure om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, is niet aan de orde. Daarover staat niets in het regeerakkoord. We willen geen rijkebelgenwet. In 2013 stelden we vast dat 150 euro de administratieve kosten dekt. Het kan niet dat die nu veel hoger zou liggen. Bovendien is het de aanvrager zelf die met de nodige bewijzen moet komen. Veel controle is daarbij niet nodig. Lees meer
 
 
Eindspel in Knack

Eindspel in Knack

 
29/04/2016 - Deze week sta ik in Eindspel van Knack. Lees meer
 
 
Opnemen van vaderschapsverlof verplichten

Opnemen van vaderschapsverlof verplichten

 
28/04/2016 - Samen met mijn collega Els Van Hoof heb ik een wetsvoorstel ingediend om het vaderschapsverlof te verplichten  Lees meer
 
 
Uitkeringen moeten boven de armoedegrens

Uitkeringen moeten boven de armoedegrens

 
27/04/2016 - Eén op vijf Belgische kinderen onder achttien jaar leeft in armoede. In Antwerpen zijn de cijfers nog slechter en wordt  zelfs 1 op 4 kinderen groot in armoede. Met deze droevige statistiek scoren we slechter dan tien jaar geleden, toen het cijfer op 16 % lag. Terwijl tewerkstelling de kansen vergroot om de (inkomens)positie in de samenleving te versterken, is dat voor veel mensen helaas geen optie. Het leven kent vele tegenslagen. Ziekte, zonder werk vallen, daar kies je niet bewust voor. Ik lanceer daarom een voorstel om de Belgische uitkeringen boven de Europese armoededrempel te tillen. Lees meer
 
 
Bijsturing preopvang en preregistratie noodzakelijk

Bijsturing preopvang en preregistratie noodzakelijk

 
23/04/2016 - De preopvang werd in september 2015 in het leven geroepen om de hoge instroom aan asielzoekers de baas te kunnen en de wachtende mensen een dak boven het hoofd te bieden. In de commissie Binnenlandse zaken vroeg ik de staatssecretaris of de preopvang in zijn huidige vorm vandaag nog nodig is, aangezien het aantal asielaanvragen in dalende lijn is. Lees meer
 
 

Gebeurtenissen politie Antwerpen in de toekomst vermijden

 
22/04/2016 - Ruim een maand geleden raakte bekend dat een aantal Antwerpse politieagenten betrokken zouden zijn bij zeer zware feiten. Ondertussen werden in de zaak ook aanhoudingen verricht. Wij verwachten van de politiemensen de grootste integriteit en over hun integriteit mag geen enkele twijfel bestaan. Ik stelde hierover een vraag aan de minister in de commissie Binnenlandse Zaken. Lees meer
 
 
Inzetten op verbondenheid in plaats van verdeeldheid

Inzetten op verbondenheid in plaats van verdeeldheid

 
20/04/2016 - De uitspraken van minister Jambon over feestende moslims tijdens de aanslagen van 22 maart zijn stigmatiserend. Zijn polariserende retoriek doet afbreuk aan de vele moslims die de aanslagen reeds hebben veroordeeld en afgelopen zondag ook meeliepen in de mars tegen terreur. Meer dan ooit moet we elkaar steunen in plaats van verdeeldheid te zaaien. Met dit discours win je geen harten, maar verlies je harten bij de vleet. Lees meer
 
 
Nog heel wat mensen onwetend over recht op verhoogde tegemoetkoming

Nog heel wat mensen onwetend over recht op verhoogde tegemoetkoming

 
22/03/2016 - In juni 2015 genoten in ons land 1 895 100 mensen van een verhoogde tegemoetkoming. Bij 819.038 mensen werd het recht op verhoogde tegemoetkoming (VT) automatisch toegekend. De overige 1 076 062 personen openden hun recht na een inkomstenonderzoek door het ziekenfonds. Dit blijkt uit cijfers die ik opvroeg aan de bevoegde minister. Ondanks dit hoge aantal, bestaat er nog steeds een groep mensen die niet weet dat ze aanspraak maakt op de verhoogde tegemoetkoming. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Pers

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.