Pers

Gebeurtenissen politie Antwerpen in de toekomst vermijden

 
22/04/2016 - Ruim een maand geleden raakte bekend dat een aantal Antwerpse politieagenten betrokken zouden zijn bij zeer zware feiten. Ondertussen werden in de zaak ook aanhoudingen verricht. Wij verwachten van de politiemensen de grootste integriteit en over hun integriteit mag geen enkele twijfel bestaan. Ik stelde hierover een vraag aan de minister in de commissie Binnenlandse Zaken. Lees meer
 
 
Inzetten op verbondenheid in plaats van verdeeldheid

Inzetten op verbondenheid in plaats van verdeeldheid

 
20/04/2016 - De uitspraken van minister Jambon over feestende moslims tijdens de aanslagen van 22 maart zijn stigmatiserend. Zijn polariserende retoriek doet afbreuk aan de vele moslims die de aanslagen reeds hebben veroordeeld en afgelopen zondag ook meeliepen in de mars tegen terreur. Meer dan ooit moet we elkaar steunen in plaats van verdeeldheid te zaaien. Met dit discours win je geen harten, maar verlies je harten bij de vleet. Lees meer
 
 
Nog heel wat mensen onwetend over recht op verhoogde tegemoetkoming

Nog heel wat mensen onwetend over recht op verhoogde tegemoetkoming

 
22/03/2016 - In juni 2015 genoten in ons land 1 895 100 mensen van een verhoogde tegemoetkoming. Bij 819.038 mensen werd het recht op verhoogde tegemoetkoming (VT) automatisch toegekend. De overige 1 076 062 personen openden hun recht na een inkomstenonderzoek door het ziekenfonds. Dit blijkt uit cijfers die ik opvroeg aan de bevoegde minister. Ondanks dit hoge aantal, bestaat er nog steeds een groep mensen die niet weet dat ze aanspraak maakt op de verhoogde tegemoetkoming. Lees meer
 
 

Achterstand naturalisaties slinkt zienderogen

 
11/03/2016 - Gisteren werden in de Kamer 1.053 aanvragen tot naturalisatie goedgekeurd. De snel-Belgwet was toch afgevoerd? We werken de achterstand uit het verleden weg. In totaal wachten nog bijna 23.000 dossiers op behandeling door de commissie naturalisaties. De ervaring leert dat zowat 1 op 3 daarvan positief beoordeeld zal worden. Lees meer
 
 
Vluchtelingendeal met Turkije verder uit te klaren

Vluchtelingendeal met Turkije verder uit te klaren

 
10/03/2016 - Er zit veel in het pre-akkoord waar wij als CD&V altijd voor gepleit. Een gezamenlijke aanpak, steun voor vluchtelingen in Turkije, het terugsturen van economische migranten aan de buitengrenzen of de aanpak van mensenhandel. Maar het knelpunt blijft voor ons dat men mensen die asiel aanvragen in Griekenland, toch en masse zou kunnen terugsturen naar Turkije. Dat land voldoet voor ons niet aan het criterium van een veilig land dat de grondrechten garandeert. Dus het land moet eerst een bocht maken op het vlak van de mensenrechten. Ik wil de recente schending van de persvrijheid niet koppelen aan de vluchtelingendeal, maar het voorspelt niet veel goeds. Het enige lichtpunt: als je gaat spreken over een toetreding tot de EU, kan je dat duidelijk veroordelen. Lees mijn reactie in De Standaard vandaag. Lees meer
 
 
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen kampt met 9.155 achterstallige dossiers

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen kampt met 9.155 achterstallige dossiers

 
09/03/2016 - Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft 13.655 hangende dossiers; 4.500 wordt beschouwd als een normale werkvoorraad. Er is dus een achterstand van 9.155 dossiers. Ook wordt de doorlooptijd van zes maanden (door de enorme instroom van de voorbije maanden) voor Afghanistan, Irak en Syrië niet gehaald. Dit blijkt uit een antwoord op mijn parlementaire vraag aan Staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Franken. Ik stel vast dat er bij de opvangcentra heel wat ongerustheid is, omdat er weinig asielzoekers doorstromen. In sommige asielcentra is er sinds september zelfs nauwelijks uitstroom. Lees meer
 
 

Meer transparantie voor aanvraag humanitair visum

 
7/03/2016 - Het aantal mensen dat met een humanitair visum naar België komt is het voorbije jaar verdrievoudigd. In totaal werden 843 humanitaire visa uitgereikt. De stijging in het aantal uitgereikte humanitaire visa heeft onder meer te maken met de huidige vluchtelingencrisis. Lees meer
 
 

Vijf na twaalf voor harmonisering Europees asielbeleid

 
6/03/2015 - Morgen vindt de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders plaats. Op de agenda staat de aanpak van  de vluchtelingencrisis. Door de steeds groter wordende druk op de Europese Unie, staan alle ogen op Brussel gericht. “Het is vijf na twaalf om de gemeenschappelijke strategie en uitvoering van deze crisis in een definitieve plooi te leggen.”, zegt CD&V-Kamerlid en asielexperte Nahima Lanjri. Ze lanceert enkele indrukwekkende cijfers, die de verschillen tussen de 28 Europese lidstaten pijnlijk goed blootleggen. Lees meer
 
 
Europees spreidingsplan blijft ook in België dode letter

Europees spreidingsplan blijft ook in België dode letter

 
25/02/2016 - Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis werden er overeenkomsten gesloten tussen lidstaten voor de installatie van hotspots in Griekenland en Italië, zodat de vluchtelingen daarna verspreid kunnen worden over de lidstaten. België zou hierdoor 4.564 vluchtelingen moeten opvangen op twee jaar tijd. Tot de dag van vandaag blijft de naleving van deze overeenkomst door de lidstaten bijzonder gering. Uit mijn vraag aan de staatssecretaris blijkt dat tot en met 27 januari 14 alleenstaanden uit Eritrea in België zijn aangekomen. Voor 16 anderen werden plaatsen voorzien.  Intussen kijkt iedereen de kat uit de boom. Iedereen strooit verwijten rond en er gebeurt niets. België vangt al veel vluchtelingen op, maar dit gaat om een belangrijk symbool. We moeten een statement maken en tonen dat we doen wat we zeggen. Lees meer
 
 
Discriminatie en racisme: werk aan de winkel!

Discriminatie en racisme: werk aan de winkel!

 
25/02/2016 - Er is nog veel werk aan de winkel. Discriminatie op de arbeids- en huurmarkt tiert welig. Op internetfora en websites zien we steeds vaker racistische en discriminatoire uitspraken. Komt het misschien door een gevoel van straffeloosheid? Als beleidsmakers moeten we duidelijk maken dat discriminatie – of het nu gaat om seksisme, racisme of homofobie of iets anders – niet kan. Met polarisatie raak je nergens. Vandaag reageer ik in de kranten op de nieuwe cijfers van Unia, het vroegere Interfederaal Gelijkekansencentrum. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Pers

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.