Nahima in Borgerhout

Ook zitbanken met rugleuning op nieuw Moorkensplein

 
26/04/2016 - Op de districtsraad van april vroeg ik om bij de heraanleg van het Moorkensplein rekening te houden met de keuze van het meubilair en ook zitbanken te voorzien met rugleuning. Het is belangrijk dat iedereen, jong en oud, op een comfortabele manier kan genieten van het nieuw aangelegde plein. Mijn amendement werd unaniem goedgekeurd. Lees meer
 
 

Gebeurtenissen politie Antwerpen in de toekomst vermijden

 
22/04/2016 - Ruim een maand geleden raakte bekend dat een aantal Antwerpse politieagenten betrokken zouden zijn bij zeer zware feiten. Ondertussen werden in de zaak ook aanhoudingen verricht. Wij verwachten van de politiemensen de grootste integriteit en over hun integriteit mag geen enkele twijfel bestaan. Ik stelde hierover een vraag aan de minister in de commissie Binnenlandse Zaken. Lees meer
 
 
Heraanleg Moorkensplein: geen privé-parking van maken

Heraanleg Moorkensplein: geen privé-parking van maken

 
14/04/2016 - De buurtbewoners van het Moorkensplein kunnen op mijn steun rekenen als het gaat om het beperken van parkeerplaatsen tot de dienstwagens van de politie. Als onze agenten daar ook hun privé-wagens gaan zetten, dan gaat dit ten koste van de open ruimte van de buurt. Daarom heb ik deze motie in de districtsraad van oktober mee goedgekeurd en zal ik het mogelijke doen om dit verder te ondersteunen. Lees meer
 
 
In debat op ATV Wakker op Zondag over asielbeleid

In debat op ATV Wakker op Zondag over asielbeleid

 
01/02/2016 - Gisteren zat ik in het debat van ATV Wakker op Zondag over het asielbeleid. Ik ben blij dat ik de kans kreeg om ons partijstandpunt over de vluchtelingencrisis nogmaals uitvoerig toe te lichten. Ik begrijp dat de mensen met vragen zitten over de huidige vluchtelingencrisis. Maar het is de taak van politici om dit alles uit te leggen aan de mensen. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld moet je opvangen. Maar niet iedereen zal hier blijven. Asielzoekers die erkend worden, zullen moeten integreren. Mensen die worden afgewezen, zullen het land moeten verlaten. Wij staan voor een humaan, maar kordaat beleid. We moeten realistisch zijn. Lees meer
 
 
Overleg over Wet-Major

Overleg over Wet-Major

 
29/01/2016 - Op 11 december 2015 kwam minister Kris Peeters tot een akkoord met de Eurocommissaris voor Transport voor de modernisering van de havenarbeid in ons land, beter bekend als een aanpassing van de Wet Major. Dit akkoord zou tegen juli 2016 in de wet aangepast moeten zijn en over een periode van vier jaar geïmplementeerd worden. In de commissie Sociale Zaken vroeg ik naar een stand van zaken. Dit is een uiterst complex, maar ook een uiterst belangrijk dossier voor de economie, de haven, de werkgelegenheid in die haven, voor duizenden gezinnen voor wie het brood op de plank afhankelijk is van een job in de haven. Het is u tot nu toe gelukt om een veroordeling af te wenden en om te werken aan een oplossing. Er is een actieplan. Belangrijk is dat de minister erin geslaagd is om de sociale partners on speaking terms te houden. Ze praten met mekaar, ze luisteren naar mekaar en ze werken samen aan een oplossing. Ik hoop dat ze dat blijven doen en dat de minister dat kan faciliteren. Lees meer
 
 

Vinçotteplein: een plek voor iedereen

 
29/01/2016 - Enkele buurtbewoners van het Vinçotteplein startten een petitie tegen de voetbalkooi op het pas heraangelegde plein. De voetbalkooi zou voor hinder zorgen tot ver na middernacht en rondvliegende ballen. Ik denk dat het echter belangrijk is dat iedereen zijn plekje kan vinden op dit plein, zowel jong als oud, pleinbewoners en buurtbewoners. In de districtsraad vroeg ik dan ook of het mogelijk was te kijken of de kooi langs de bovenzijde kan afgedekt worden met een net en of de ondergrond geluiddempend kan gemaakt worden. Rondvliegende en botsende ballen zouden zo al geen probleem meer mogen vormen. Een ander voorstel was om de voetbalkooi 's avonds af te sluiten, zodat geluidshinder na 22 uur niet meer mogelijk is. Lees meer
 
 
Vrouw en Maatschappij Antwerpen met Witte Lintjes aan station Antwerpen-Berchem

Vrouw en Maatschappij Antwerpen met Witte Lintjes aan station Antwerpen-Berchem

 
Vrouw en Maatschappij deed al voor de 15de keer haar Witte Lintjes Actie aan verschillende stations. Met deze actie vragen wij aandacht voor geweld tegen vrouwen. Voor het 2° jaar op rij werd met een groep enthousiaste vrouwen post gevat aan het station te Berchem tussen 7.30u en 9u omdat dan veel mensen de trein naar het werk nemen of met de trein arriveren om naar hun werk te gaan. Ook dit keer konden we naast onze enthousiaste groep vrouwen rekenen op onze vrouwelijke mandatarissen : Nahima Lanjri (Federaal Volksvertegenwoordiger en districtsraadslid Borgherhout) , Caroline Bastiaens (fractieleidster Antwerpse gemeenteraad en Vlaams parlementair) en Galina Mathusina (gemeenteraadslid Antwerpen). Lees meer
 
 

Kroonstraat wordt nog voor de winter verkeersveiliger

 
30/11/2015 - Tijdens de districtsraad van 28 september diende CD&V-raadslid Nahima Lanjri een interpellatie in over de Kroonstraat in Borgerhout. Zij stelde de vraag om op korte termijn te onderzoeken of er mobiliteitsingrepen mogelijk zijn om deze straat verkeersveiliger te maken in afwachting van een volledige heraanleg. De interpellatie werd afgesloten met een motie die eenparig werd goedgekeurd door de districtsraad van Borgerhout. Ik ben blij met het antwoord van het college van burgemeester en schepenen dat vandaag wordt overgemaakt aan het district Borgerhout. De stad gaat namelijk in op mijn vraag om op korte termijn maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid bevorderen. Lees meer
 
 

Aanslagen Parijs - Enkele honderden mensen nemen in Antwerpen deel aan wake voor terreurslachtoffers

 
23/11/2015 - Zondagnamiddag nam ik samen met enkele honderden mensen deel aan de wake voor terreurslachtoffers op de Groenplaats. De warmte van onze verbondenheid overwon de koude van de gietende regen waarin we stonden!  Lees meer
 
 
Kroonstraat moet verkeersveiliger

Kroonstraat moet verkeersveiliger

 
29/09/2015 - De districtsraad keurde mijn motie met vraag voor meer verkeersveiligheid in de Kroonstraat goed. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Nahima in Borgerhout

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.