zorgvuldig omgaan met regularisaties

 
Sommige mensen zonder papieren moeten de kans krijgen om hun verblijf te regulariseren. Denk bv. aan mensen die jarenlang in de asielprocedure gezeten hebben, de moeder van een Belgisch kind, een gzin dat hier al meer dan vijf jaar is en waarvan de kinderen hier geboren zijn, ... Maar op sommige anderen mogen we deze gunstmaatregel zeker niet toepassen: mensen die veroordeeld zijn voor zware feiten zoals bv. mensenhandel of moord mogen volgens mij nooit in aanmerking komen voor een regularisatie.  De interne nota van de Dienst Vreemdelingenzaken zal dus moeten herzien worden. Lees meer
 
 

Verse papa’s beschermd tegen ontslag bij vaderschapsverlof

 
In de commissie sociale zaken is vandaag het wetsvoorstel van Nahima Lanjri (CD&V) goedgekeurd om de kersverse vader te beschermen tegen ontslag omwille van het opnemen van het recht op vaderschapsverlof. Lees meer
 
 

CD&V steunt militaire actie in Libië

 
Volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer heeft namens de CD&V kamerfractie tijdens de plenaire zitting in de Kamer zijn steun toegezegd aan de militaire operatie voor het afdwingen van de no-fly zone boven Libië in overeenstemming met VN-resolutie 1973 met inzet van Belgische militaire middelen. Lees meer
 
 

Een discriminatie minder: ook de meemoeder krijgt nu geboorteverlof

 
Op 17 maart heeft de plenaire vergadering het wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Sonja Becq (CD&V), dat ik mee heb ingediend, goedgekeurd over het geboorteverlof voor meemoeders. Lees meer
 
 

Akkoord rond verstrenging gezinshereniging

 
In de commissie Binnenlandse Zaken heb ik samen met collega's van Open Vld, MR en N-VA een akkoord bereikt over een verstrenging van de gezinshereniging. Lees meer
 
 
 

Pagina's

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.