Misbruiken in EU-migratie: 500 verblijfsvergunningen ingetrokken

 
Voor mij bewijzen de cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat misbruiken wel degelijk kunnen aangepakt worden, maar dat vooral een intensievere samenwerking tussen gemeenten, OCMW’s en Dienst Vreemdelingenzaken nog betere resultaten kan leiden. Lees meer
 
 

Anticrisismaatregelen worden verlengd

 
De anticrisismaatregelen hebben duidelijk hun nut bewezen. Dankzij deze maatregelen is men er in België in geslaagd de impact van de wereldwijde crisis op de tewerkstelling te beperken. In België is de werkloosheid dankzij deze anticrisismaatregelen dan ook maar in beperkte mate toegenomen. Dit wordt bevestig door de OESO en door de Europese Commissie die de Belgische aanpak als voorbeeld stellen. Lees meer
 
 

Ik steun 'Drive Against Malaria'

 
“Drive Against Malaria” of DAM werd in 1998 opgericht door de Engelsman David Robertson. Zijn wereldwijde acties tegen malaria dateren reeds van 1988. Lees meer
 
 

CD&V wil een kordaat en humaan opvangbeleid

 
CD&V plaatst vraagtekens bij de inhoud én de werkwijze van N-VA in de wijziging van de opvangwet voor asielzoekers. Lees meer
 
 

'Wil men wel een akkoord?'

 
'CD&V wil meewerken aan alle voorstellen rond asiel en migratie. We hebben het dossier zelf op de agenda gezet. Sommige wetsontwerpen zijn helemaal rond, tot de Raad van State toe, zoals dat rond nationaliteitsverwerving. Maar er is een duidelijke wil tot samenwerking nodig. Met een starre houding komen we er niet.' Lees meer
 
 
 

Pagina's

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.