Interfederaal actieplan tegen racisme

15 december 2017

Interfederaal actieplan tegen racisme

 

Al in 2001, bij de Durban Conferentie, beloofde België werk te maken van een nationaal actieplan tegen racisme. Tot nu toe is de overheid deze belofte niet nagekomen. Het federaal parlement riep deze regering op om werk te maken van een interfederaal actieplan tegen racisme. Het Kabinet Gelijke Kansen, toen nog onder staatssecretaris Sleurs, liet door de Universiteit Gent een studie maken over racisme in België. Die studie is gepubliceerd in september 2016. In de beleidsnota van de staatssecretaris voor Armoedebestrijding is er sprake van een prioriteitenplan om de diversiteit te bevorderen. Ik heb de staatssecretaris gevraagd naar de huidige stand van zaken van het interfederaal plan en of de participatie van het middenveld en de doelgroepen wordt gegarandeerd bij de opmaak en de uitvoering van het plan. Ze antwoordt dat de strijd tegen racisme een van de prioriteiten is van haar gelijkekansenbeleid en dat ze zich zal engageren om binnen deze legislatuur een aanzet te geven om tot een actieplan racisme te komen. Begin oktober zat de staatssecretaris samen met Unia om hierover te spreken. De staatssecretaris zal ook met andere betrokken stakeholders bekijken hoe men van dit plan tot een volwaardig samenlevingsplan kan komen.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de staatssecretaris.

Categorie: 

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.